slovnik24.net

Jednoduchý spôsob, ako prekladať slová.

Veľa slovníkov a veľmi rozsiahla databáza slov.

Zoznam prekladov: menšenec

Slovník: poľštine menšenec
Preklady: odkrywczość
menšenec v poľštine »
 

Súvisiace slová

menšenec a menšitel, menšenec menšiteľ rozdiel, menšenec menšitel podiel, matematika menšenec, sčítanec menšenec